"An ninh bền vững" đó chính là chủ đề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 13 vừa kết thúc ngày 12/7 tại Thái Lan. Một khu vực Đông Nam Á ổn định về an ninh, thịnh vượng về phát triển luôn là mong mỏi của tất cả các thành viên ASEAN. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu này một cách bền vững, đòi hỏi những nỗ lực chung không ngừng nghỉ của cả hiệp hội, bồi đắp hòa bình, hòa giải những nguy cơ xung đột tiềm tàng ở khu vực, cũng là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm tới.