Gần 1 tuần sau khi Châu Âu có Chủ tịch Hội đồng mới thì nước Anh cũng chính thức chào đón Tân Thủ tướng. Gần như cùng thời điểm thì Lầu Năm góc của Hoa Kỳ đã có ông chủ mới sau 7 tháng. Bởi vậy mà phong cách cũng như quan điểm của mỗi một nhân vật chủ chốt nêu trên đều tác động lớn đến việc hóa giải một nút thắt mà thế giới đang giành nhiều sự quan tâm. Chương trình Người quan sát phát sóng ngày 28/7 sẽ phân tích về vấn đề này cùng với 2 vị khách mời, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.