Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS 1982 là từ khóa được nhắc đến nhiều trong các diễn đàn, hội nghị quan trọng của ASEAN cũng như trong các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương và đa phương. Điều này cho thấy tầm quan trọng và ý nghĩa của công ước này với vai trò là Hiến pháp của biển và đại dương. Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong thực thi, luôn đề cao tôn chỉ, mục tiêu của công ước đồng thời cũng có những hành động thiết thực đóng góp vào thực hiện công ước. Mời quí vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình "Người quan sát" để lắng nghe những phân tích của tiến sĩ Trần Công Trục - nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ  để hiểu rõ hơn về công ước UNCLOS 1982 cũng như thực tế việc thực thi công ước nàycủa Việt Nam.