Diễn ra từ ngày 24 - 26/8 tại Pháp, Hội nghị Thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận quốc tế. Từ vấn đề hạt nhân Iran, cháy rừng Amazon, cho tới căng thẳng thương mại đều là những vấn đề lớn được đưa ra bàn luận. Thậm chí là có cả yếu tố bất ngờ như sự xuất hiện của Ngoại trưởng Iran. Tuy nhiên với những vấn đề rất lớn ấy thì giải pháp của G7 đưa ra vẫn được nhìn nhận là khá tối thiểu. Cụ thể thì G7 đã đưa ra những giải pháp gì và quan điểm của G7 ra sao trước những vấn đề mang tính toàn cầu? Sự xuất hiện của Ngoại trưởng Iran đã mang đến những kết quả như thế nào? Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Người quan sát phát sóng ngày 01/9 để có câu trả lời cho những vấn đề trên.