Vào lúc 21h ngày 4/2 (theo giờ Washington - tức 9h sáng ngày 5/2 theo giờ Hà Nội), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đọc bản Thông điệp liên bang lần thứ ba tại Điện Capitol, Washington D.C. Trong hơn một giờ đồng hồ ngoài việc nêu các thành tựu của chính quyền của mình, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhấn mạnh tới các ưu tiên đối nội và đối ngoại. Cụ thể như tiếp tục chính sách Hoa Kỳ trước tiên với các chương trình hướng tới người lao động, gia đình, tăng trưởng và đặc biệt là lợi ích của Hoa Kỳ. Hay việc chủ trương chấm dứt các cuộc chiến của Hoa Kỳ ở Trung Đông, Afghanistan và rút quân đội về nước.