Một Hiệp định hiện đại và tham vọng nhất từ trước đến nay được ký kết giữa EU và một nước đang phát triển, một giai đoạn mới được mở ra đối với Việt Nam và EU, đây là hai trong rất nhiều nhận định tích cực được EU đưa ra khi Nghị viện châu Âu chính thức phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) giữa EU và Việt Nam. Đây được coi là một dấu hiệu mạnh mẽ hướng tới một nền thương mại cởi mở, công bằng và tương hỗ trong bối cảnh xu hướng bảo hộ mậu dịch gia tăng cùng với những thách thức đối với nền thương mại dựa trên nguyên tắc đa phương, sẽ góp phần tạo ra những quy chuẩn cao cho khu vực và có thể dẫn tiếp tới một Hiệp định đầu tư và thương mại giữa khu vực và khu vực trong tương lai. Chương trình Người quan sát với sự nhìn nhận, phân tích, bình luận của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia sẽ giúp quý khán giả và các đồng chí hiểu rõ hơn về hai Hiệp định thế hệ mới này.