Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước Asean vừa kết thúc thành công với việc đồng thuận ra tuyên bố chung của các Bộ trưởng Quốc phòng Asean về hợp tác quốc phòng trong phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh việc tạo ra một kỷ lục mới về sự nhanh chóng đạt được đồng thuận thì tuyên bố này cũng chứng minh tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng mà Việt Nam đưa ra trên cương vị Chủ tịch Asean là hợp lý trong bối cảnh này. Covid-19 đã tạo ra một thách thức lớn nhưng xét ở một khía cạnh khác thì chính thách thức này lại đem tới cơ hội để các nước Asean và các quốc gia đối tác đoàn kết, hợp tác thức chất hơn.