Trong những ngày này Covid-19 là vấn đề được quan tâm nhất và cùng là nỗi ám ảnh lớn nhất trên toàn thế giới, đại dịch đã xuất hiện tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ cướp đi sinh mạng của hơn 11.000 người. Covid-19 không chỉ là nguy cơ trực tiếp đối với sức khỏe của hàng tỉ người mà đặt ra những thách thức lớn đối với ngành kinh tế toàn cầu, thế giới bị ảnh hưởng vì dịch bệnh đến mức độ nào thì còn phụ thuộc vào việc đại dịch còn hoành hành đến bao giờ nhưng điều chắc chắn đại dịch này đã tạo ra những tác động và sẽ thay đổi nhiều mặt trong đời sống kinh tế xã hôi trên toàn thế giới.