Lần đầu tiên trong lịch sử cả thế giới phải đương đầu với một thách thức chung đó là đại dịch Covid - 19 và cũng là lần đầu tiên tất cả các quốc gia đứng chung một chiến tuyến để chiến đấu với đại dịch này. Sự hợp tác và những giải pháp trước mắt cũng như lâu dài đã được đưa ra liên tiếp trong hai hội nghị trực tuyến do Việt Nam với cương vị là Chủ tịch Asean 2020, đó là Hội nghị trực tuyến các nước Asean bàn về phương pháp phòng chống Covid-19 và Hội nghị trực tuyến Asean Hoa Kỳ cũng thảo luận về nội dung trên. Để cùng phân tích về nội dung này, xin mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình "Người quan sát" phát sóng  ngày 05/04/2020 trên Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam.