Hai tháng vừa qua tin tức phủ kín các mặt báo và trên mọi phương tiện truyền thông đó là đại dịch Covid-19. Số ca nhiễm tăng, số người hồi phục, các biện pháp phòng chống, sự trợ giúp phối hợp hành động của các quốc gia đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của tất cả người dân.Trong điều kiện kinh tế kém phát triển, hệ thống kinh tế hạn chế, tình hình chính trị thiếu ổn định, Châu Phi nói riêng và những quốc gia kém phát triển nói chung sẽ xoay sở ra sao để chống đỡ với đại dịch này. Và sự hỗ trợ của toàn thế giới đối với những quốc gia này ra sao để không ai bị bỏ lại phía sau, đó là những vấn đề mà chúng ta sẽ cùng phân tích trong chương trình Người quan sát.