Sáng ngày 17/11, Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN (ADSOM) đã diễn ra với sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM Việt Nam. Hội nghị nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất giữa các nước ASEAN, nêu cao vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 của Bộ Quốc phòng Việt Nam, làm công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) lần thứ 14 và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+) lần thứ 7.