Huyện Đam Rông vốn là rốn nghèo của tỉnh Lâm Đồng được thành lập vào cuối năm 2004. Sau hơn 15 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Đam Rông đang từng bước thay da đổi thịt, có sự chuyển mình mạnh mẽ để thoát nghèo nơi vùng đất khó. Trong bước chuyển mình đó có sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và sự gương mẫu đi đầu của những cán bộ Đảng viên người đồng bào tràn đầy nghị lực và tâm huyết.