Sáng ngày 14/11, Quân đoàn 4 đã chỉ đạo Sư đoàn 309 tổ chức cho Trung đoàn 31 phối hợp với các đơn vị tổ chức diễn tập "Chỉ huy - Cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa có thực binh, bắn đạn thật" với đề mục "Tiểu đội bộ binh phòng ngự ở địa hình trung du".