Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, Hội nghị Cấp cao Mekong - Hàn Quốc lần thứ 2 và Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 12 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến, dưới sự đồng chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và người đứng đầu chính phủ hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản.