Phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân, những năm qua, Trường bắn Quốc gia Khu vực 1 thuộc Quân khu 1 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả hoạt động phối hợp, kết nghĩa với cấp ủy, chính quyền và đoàn thể nhân dân trên địa bàn đóng quân, ủng hộ xây dựng nhiều công trình công ích của địa phương, trị giá hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt từ đầu năm đến nay, Trường bắn tham gia tu sửa, làm mới gần 22 km đường giao thông nông thôn, cùng nhiều hoạt động hậu phương quân đội ý nghĩa góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.