Bão số 13 được các cơ quan khí tượng trong nước và quốc tế nhận định có cường độ rất mạnh và đường đi phức tạp. Sáng nay (12/11), Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức họp, chỉ đạo ứng phó bão số 13.