Sáng nay (06/11), Đại tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã điện đàm với đồng chí Thượng tướng Miêu Hoa - Uỷ viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương Trung Quốc.