Đồn Biên phòng Ia Nan thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đứng chân tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 10km đường biên giới, tiếp giáp với xã Pak Nhai, huyện Ou Ya Dav, tỉnh Rattanakiri, Campuchia. Thời gian qua, đơn vị không chỉ phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn trong bảo vệ biên giới chung, mà còn hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội vùng biên.