Thượng tướng Phan Văn Giang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất đá ở khu vực miền Trung tháng 10/2020. Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Trung tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Uỷ viên Trung ương Đảng; Trung tướng Ngô Minh Tiến; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình dự hội nghị trực tuyến với 133 điểm cầu trong toàn quân.