Để tiếp tế lương thực, thực phẩm kịp thờ cho nhân dân các xã Phước Lộc, Phước Thành đang bị cô lập hoàn toàn, ngày 01/11, Quân chủng PK-KQ đã điều động máy bay trực thăng bay vận chuyển 4 tấn hàng hóa và thả thành công cho nhân dân xã Phước Lộc.