Ngay sau khi bão số 9 đi qua các tỉnh miền Trung, lực lượng vũ trang tại các địa phương này tiếp tục huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ khẩn trương, tích cực tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão, dọn dẹp vệ sinh môi trường.