Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp khẩn với Ban chỉ đạo tiền phương, đặt tại thành phố Đà Nẵng để nắm tình hình ảnh hưởng của bão số 9 khi đi vào đất liền và triển khai các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả ngay sau khi bão đổ bộ. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng tham dự cuộc họp.