Cách đây tròn 45 năm, ngày 26/10/1975, 5 vùng duyên hải thuộc Quân chủng Hải quân được thành lập, theo yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trên các vùng biển trọng điểm dọc đất nước. Sau quá trình xây dựng và phát triển, các vùng Hải quân đã dần có số lượng tàu, xe, trang bị lớn, củng cố tổ chức biên chế, đảm bảo thế phòng thủ kiên cố, liên hoàn, vững chắc.