Phát huy cao nội lực, tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác bảo đảm hậu cần là những động lực quan trọng tạo nên sức sống của phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác dạy”. 5 năm qua đã có hàng trăm sáng kiến, cải tiến trên tất cả các lĩnh vực bảo đảm quân nhu, quân y, xăng dầu, vận tải, doanh trại đã ra đời được ứng dụng hiệu quả vào thực tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng bảo đảm công tác hậu cần cho mọi nhiệm vụ của quân đội.