Ngày 01/11, các đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã tiến hành khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và vệ sinh phòng dịch cho nhân dân một số địa phương vùng trọng điểm lũ lụt trên địa bàn Quân khu 4 và Quân khu 5. Kế hoạch khám bệnh, vệ sinh phòng dịch nhằm kịp thời hỗ trợ địa phương triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ, phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân vùng lũ.