Việc tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với môi trường làm việc trong khu vực và quốc tế đã được Hải quân nhân dân Việt Nam thực hiện tích cực nhiều năm qua, với hàng chục hải trình tham gia đối ngoại quốc phòng và các sự kiện lớn của Hải quân trong khu vực và trên thế giới. Qua đây, rèn luyện lớp cán bộ, thủy thủ dày dạn kinh nghiệm đi biển, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng, tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân các nước. Ngày 05/11/2020, Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước Asean lần thứ 14 (ANCM) sẽ được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến với sự chủ trì của Việt Nam. Hội nghị có chủ đề: “Hợp tác Hải quân vì một Asean gắn kết và chủ động thích ứng”. Xác định công tác đối ngoại trên biển là nội dung quan trọng của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Asean 2020, Quân chủng Hải quân đã có công tác chuẩn bị chu đáo từ nhiều năm trước.