Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Dự án "Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế quốc phòng giai đoạn 2010-2020. Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại biểu các Bộ, Ngành, Cơ quan Trung ương và các cơ quan Bộ Quốc phòng.