Sáng ngày 05/11, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Thứ trưởng Bộ quốc phòng biểu dương cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ gìn giữ lâu dài và bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hơn 50 năm qua. Đồng thời, chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối công trình đặc biệt; Chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp về nhiệm vụ, công tác chuyên môn; Xây dựng cơ chế chính sách thu hút, trọng dụng nhân sự, chuyên gia thuộc lĩnh vực đặc thù...