Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo quản, cấp phát vật tư, khí tài xăng dầu luôn tiềm ẩn những yếu nguy hiểm dễ gây cháy nổ, chính vì thế, Kho xăng dầu 186, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần đặc biệt chú ý đến công tác an toàn. Cán bộ, nhân viên Kho 186 luôn cần mẫn, thận trọng bảo đảm hàng nghìn tấn xăng dầu cùng các trang bị khí tài xăng dầu cho các đơn vị phía Nam thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Với phương châm huấn luyện giỏi để vận hành tốt, Kho 186 nói riêng và Cục Xăng dầu nói chung đã quản lý tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối, phục vụ kịp thời xăng dầu cho các nhiệm vụ cao cả thường xuyên và đột xuất.