Hoa Kỳ và Taliban nối lại đàm phán sau 3 tháng kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donal Trump bất ngờ thông báo chấm dứt tiến trình này.