Sáng ngày 06/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Tổng cục Chính trị - 75 năm với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tham dự hội thảo có đồng chí Lê Khả Phiêu - Nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Đảng cộng sản Việt Nam, Nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phùng Quang Thanh - Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân - Nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì Hội thảo. Cùng dự có Thượng tướng Phan Văn Giang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Các đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Uỷ viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Trần Quang Phương - Uỷ viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Đỗ Căn; Trung tướng Lê Hiền Vân; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và Tổng cục Chính trị; các đồng chí đại biểu lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân đội; các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh, sĩ quan quân đội qua các thời kỳ và các nhà khoa học trong và ngoài quân đội.