Quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ đồng chí, anh em thân thiết, gắn bó keo sơn, mẫu mực, thủy chung, trong sáng ; là tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp.