Theo tổng cục Môi trường, trong tuần cuối tháng 11, Hà Nội đã vượt qua nhiều đô thị lớn khác, trở thành địa phương có chỉ số ô nhiễm không khí cao nhất cả nước.