Dưới danh xưng tự phong là những người thấu hiểu chính trường, đi trước truyền thông chính thống để vén tấm màn bí mật trong chốn thâm cung bí sử. Thời gian gần đây, một số đối tượng có mục đích xấu đã có những bài viết xuyên tạc về đời tư, các mối quan hệ và kể cả tình hình sức khỏe của lãnh đạo Đảng, nhà nước. Có thể khẳng định đây là chiêu thức, thủ đoạn rất nguy hiểm nằm trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Đặc biệt khi chúng ta chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13; thủ đoạn này lại càng được các đối tượng trên triệt để khai thác, sử dụng.