Hôm qua (1/12), các lãnh đạo mới của EU đã chính thức nhận chức.