Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang năm 2019 đã khai mạc vào sáng ngày 06/12. Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng dự và chỉ đạo