Đại hội thi đua yêu nước của Hội Cựu chiến binh Việt Nam vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Sau 2 ngày tổ chức, Đại hội đã có nhiều tham luận của các tập thể cũng như các cá nhân chia sẻ nhiều mô hình, kinh nghiệm hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", qua đó làm nổi bật vai trò của cựu chiến binh trong thời kì mới.