Trong cuộc trả lời báo giới tại Paris ngày 06/12/2019, Thủ tướng Pháp khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực “để hạn chế tác động của các cuộc đình công”, nhất là trong giao thông công cộng, đã làm cho đất nước gần như bị tê liệt từ ngày 5/12/2019.