Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm qua cho biết, hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên cuối tháng này sẽ thảo luận và quyết định "các vấn đề trọng đại". Thông tin được đưa ra một ngày sau khi Triều Tiên kêu gọi Hoa Kỳ nên có các nhượng bộ trên bàn đàm phán phi hạt nhân hóa trước khi đến hạn chót cuối năm 2019 mà Bình Nhưỡng đã đặt ra.