Nằm trong chương trình Tuần văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình 2019, ngày 7/12, đã khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật "Hòa Bình - Đất nước, con người" và Liên hoan ẩm thực và trình diễn nghề truyền thống tỉnh Hòa Bình.