" Các cô các chú phải trau dồi cả đức cả tài, không có đức thì vô dụng, không có tài thì làm gì cũng khó"

(Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các sinh viên khi Người đến thăm khu Việt Nam học xa ngày 18/2/1958)