"Thẳng thắn tự phê bình và thật thà phê bình tức là đoàn kết mà đấu tranh và do đấu tranh đó đã đi đến đoàn kết hơn trước"

- Trích bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ bế mạc Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ II, ngày 28/02/1957 -