"Tư tưởng bảo thủ là như những sợi dây cột chân cột tay người ta, phải vất nó đi. Muốn tiến bộ thì phải có tinh thần mạnh dạn, dám nghĩ dám làm"

Trích thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào và cán bộ xã Nam Liên (nay là xã Kiêm Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), ngày 13/2/1962)