Để có một ngành công nghiệp hàng không phát triển, đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế - xã hội, không phụ thuộc vào nước ngoài đòi hỏi yêu cầu tất yếu phải xây dựng được một trung tâm đào tạo phi  công trong nước. Và trung tâm ấy phải đào tạo được nguồn lực phi công là người Việt để cung cấp cho các hãng hàng không. Trong 3 năm gần đây, hình thức đào tạo phi công theo diện xã hội hóa dần phổ biến. Người học có thể tự bỏ tiền tham gia trường dạy lái máy bay, sau khi hoàn thành khóa học có thể tự mình ứng tuyển vào các hãng hàng không trong và ngoài nước.