Được biên chế theo hướng tinh gọn cộng với bề dày hơn 55 năm kinh nghiệm, Nhà máy A31 đã mạnh dạn đi tắt đón đầu, áp dụng công nghệ mới, mua sắm trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng lực sửa chữa và đồng bộ khí tài. Những kết quả đạt được trong thời gian qua là minh chứng cho sự phát triển không ngừng của Nhà máy cũng như sự nỗ lực sáng tạo của đội ngũ tập thể cán bộ, nhân viên toàn đơn vị trong làm chủ vũ khí trang bị mới. Đây là nền tảng vững chắc để đơn vị hoàn thành các dự án, đề tài nhiệm vụ tiếp theo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời Tổ quốc trong tình hình mới.