Phóng sự ảnh - Số 2791: Các nữ chiến sỹ công binh hỗ trợ phát triển nông nghiệp ở Abyei