Phóng sự ảnh - Số 2787: "Trai làng Ngọc Tiên đánh lửa, gánh bếp thổi cơm thi".