Phóng sự ảnh - Số 2778: "Sắc màu cuộc sống qua ống kính Lê Thế Long".