Phóng sự ảnh - Số 2779: Ấn tượng với nghệ thuật Xòe Thái trong lòng Hà Nội.