Phóng sự ảnh - Số 2783: Đoàn cứu hộ Quân đội Việt Nam về nước.